הֲוָיָה - טקס ישראלי

עורכי טקסים

מטרת הֲוָיָה להוביל ולקדם פיתוח ועיצוב של טקסי חיים ישראלים, רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני בארץ ובחו"ל, ובכך לתת מענה לציבור המנוע מלהינשא במדינת ישראל על פי החוק הקיים (עולים ובני עולים מארצות חבר העמים, ועוד), או למי שאינו חפץ בשל השקפתו להיזקק לשרותי הדת הרשמיים. לכל אלה אנו מציעים אפשרות לקיום טקסי חיים (בנוסח ההלכה או שלא בנוסח ההלכה) המתאימים למציאות היהודית-ישראלית המתהווה כאן ועכשיו.

מבחינתנו, הטקס הישראלי של הֲוָיָה הוא הטקס שלכם.

אנו מציעים לזוגות ולמשפחות לבחון בהדרכתנו את משמעותו של הטקס עבורם, על אלו צרכים הוא עונה ומה מידת הרלוונטיות שלו לחייהם. עורכות ועורכי הטקסים של הויה, המלווים את תהליכי ההנחיה ועריכת הטקסים אינם בעלי הסמכה רבנית-דתית. 

אתר: www.havaya.info 

לפייסבוק של הֲוָיָה

נייד: 052-4503660 | משרד: 073-7877713

מוקד הֲוָיָה: 1-700-70-30-13